Zimowe turnusy terapeutyczne w Śląskim Centrum Rozwoju Dziecka - edycja 2022

Terminy zajęć:

·       14-18 luty godz. 8.30 –  13.00

·       21- 25 luty godz. 8.30 – 13.00

 

Wiek uczestników: grupa 6-9 lat, grupa 10-14 lat, grupa 15-19 lat

Cele turnusu:

➙ umiejętności w nawiązywaniu relacji społecznych,
➙ rozumienie, wyra
żanie oraz kontrolowanie emocji,
➙ wspó
łpraca w grupie,
➙ praca nad asertywno
ścią,
➙ nauka stawiania granic sobie oraz innym,
➙ empatia.

Stawiamy na zajęcia grupowe, podczas których dzieci oraz młodzież będą miały okazję przebywać w gronie rówieśników, nawiązywać nowe znajomości i przyjaźnie. Turnus będzie realizowany w Śląskim Centrum Rozwoju Dziecka, przez wykwalifikowaną kadrę: psychologów, terapeutów, trenerów pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą Uczestnicy turnusu będą pod stałą opieką koordynatora, który  stworzy konkretne cele do zrealizowania dla każdego dziecka indywidualnie.
Po zakończonym turnusie każdy rodzic ma możliwość konsultacji z opiekunem grupy, który przekaże informacje na temat funkcjonowania dziecka. Dodatkowo otrzymają Państwo pisemną opinię , która może być pomocną  informacją  dla wychowawców w przedszkolu bądź w szkole. Również po turnusie  gwarantujemy rodzicom lub opiekunom dwie konsultacje on-line  ze specjalistą, który pomoże Wam w codziennych trudnych sytuacjach rozwojowych Waszego dziecka.

(Dotknij aby zarejestrować )

14 luty - 18 luty

Sesja poranna:
godz 08:30 - 13:00
Cena turnusu 1990,00 zł

14-18 luty

Turnus zrealizowany. Dziękujemy

21 luty - 25 luty

Sesja poranna:
godz 8:30 - 13:00
Cena turnusu 1990,00 zł

21-25 luty

Godziny zajęć: 8:30 - 13:00
Zarezerwuj

14 luty - 18 luty

Sesja poranna 08:30 - 13:00
Cena turnusu 1990,00 zł

14-18 luty

Turnus zrealizowany Dziękujemy.

21 luty - 25 luty

Sesja poranna 08:30 - 13:00
Cena turnusu 1990,00 zł

21-25 luty

Godziny zajęć 8:30 - 13:00
Zarezerwuj

 

A co znajdziecie w planie dnia ?

Między innymi

➙ Trening Umiejętności Społecznych

➙ Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

➙ Warsztaty arteterapeutyczne z elementami dramy, plastyki i muzyki

➙ Indywidualne spotkania z psychologiem

➙ Terapię integracji sensorycznej SI

➙ Warsztaty kulinarne

➙ Dogoterapię

 

🔹 Trening Umiejętności Społecznych 🔹

 

Zajęcia TUS pomagają dzieciom łatwiej nawiązywać znajomości i przyjaźnie, otwierają je na świat. Przede wszystkim dzieci uczą się czerpać RADOŚĆ z kontaktu z innymi. 

Pod przewodnictwem terapeuty uczestnicy uczą się, w jaki sposób odnaleźć się w różnorodnych sytuacjach codziennego życia. Praca opiera się przede wszystkim na odgrywaniu scenek, a każda sytuacja jest szczegółowo omawiana. 

 

➙ Komu dedykowany jest TUS? 

 

Dzieciom nieśmiałym, z trudnościami w sferze społecznej, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i wszystkim tym, które chcą łatwiej nawiązywać i podtrzymywać znajomości.  

 

Więcej informacji na temat TUS znaleźć można ☛ TUTAJ

 

🔹 Arteterapia 🔹

 

Arteterapia wyzwala drzemiące w dzieciach pokłady kreatywności, pozwala wyrazić, nazwać i zrozumieć własne emocje. 

Zajęcia arteteraputyczne wykorzystują lecznicze oddziaływanie szeroko rozumianej sztuki. Sięgamy więc po działania plastyczne, muzykę, teatr, jak również literaturę i taniec. Uczestnicząc w spotkaniach, dzieci stają się twórcami i odbiorcami sztuki. Malują i rysują, lepią i rzeźbią, tańczą i odgrywają role, słuchają muzyki i tworzą ją, poznają terapeutyczną moc literatury. Sztuka to nieskończona skarbnica możliwości, z której nasi specjaliści czerpią pełnymi garściami.

 

➙ Dla kogo odpowiednie są zajęcia ateterapeutyczne? 

 

Nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że dla każdego. Sztuka oddziałuje terapeutycznie niezależnie od wieku i rodzaju problemów. Podpowiemy jednak, że są bardzo pomocne w przypadku dzieci zamkniętych w sobie, z zaburzeniami emocjonalnymi, mających problem z relacjami z otoczeniem. Sztuka jest doskonałym medium do wyrażenia siebie nawet bez użycia słów. 

 

Na temat arteterapii możesz dowiedzieć się więcej ☛ TUTAJ

 

🔹 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 🔹

 

Ten rodzaj działań wspomaga dzieci w doskonaleniu kluczowych dla rozwoju sfer. Mowa tu między innymi o skupieniu uwagi, pamięci, logicznym myśleniu, motoryce małej i wielu innych aspektach. Harmonijny i prawidłowy rozwój tych funkcji przekłada się na płynne opanowanie  tak ważnych umiejętności, jak pisanie, czytanie czy liczenie. Spotkania mogą mieć bardzo różnorodny charakter, bo w czasie nich sięgamy po każde działania prowadzące do osiągnięcia celu. Dzieci uczestniczą więc w grach i zabawach, zajęciach plastycznych, rysują i malują. Wszystko zależy od pomysłowości naszych prowadzących oraz potrzeb dzieci.

 

➙ Komu potrzebne są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne? 

 

Z pewnością potrzebne są wszystkim dzieciom, u których zdiagnozowano tzw. specyficzne problemy w uczeniu się, na przykład dysleksję. Również dzieci mające problemy z koncentracją uwagi, motoryką, pamięcią, orientacją przestrzenną wyniosą korzyści z zajęć. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych zapraszamy ☛ TUTAJ

 

🔹 Indywidualne spotkania z psychologiem 🔹

 

Spotkania z psychologiem pomagają dzieciom uporać się z różnego rodzaju wyzwaniami i trudnościami.

Działania w ramach Zimowych Turnusów Terapeutycznych opierają się przede wszystkim na pracy w grupie. Wiemy jednak, że każda osoba, mała czy duża, potrzebuje również przestrzeni tylko dla siebie. Możliwość skupienia się na osobistych kwestiach dają indywidualne spotkania z naszym doświadczonym psychologiem. Pomoże on określić ewentualne trudności dziecka i zaproponuje działania służące ich rozwiązaniu. Zajęcia z psychologiem mają różny charakter, w zależności od potrzeb dziecka. Mogą mieć formę tradycyjnej rozmowy, ale również zabawy, rysowania i innych aktywności, będących punktem wyjścia do dalszej pracy.

 

➙ Komu przydadzą się spotkania z psychologiem?

 

Każdemu dziecku, które doświadcza mniejszych lub większych trudności w różnych sferach. Polecamy je dzieciom z zaburzeniami emocjonalnymi, ogólnorozwojowymi, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Więcej informacji o pracy z psychologiem znajdziesz ☛ TUTAJ

 

🔹 Terapia integracji sensorycznej SI 🔹

 

Terapia SI pozwala dzieciom odnaleźć się w świecie pełnym wielu informacji i bodźców. 

To przede wszystkim praca ze zmysłami. Ich odpowiednie funkcjonowanie przekłada się bezpośrednio na funkcjonowanie mózgu i całego organizmu. Podczas zajęć SI wykwalifikowany terapeuta stymuluje zmysły dziecka poprzez ruch i zabawę. Dzięki temu zmysły rozwijają się w harmonijny i adekwatny do wieku sposób. Dzieci bardzo lubią zajęcia SI, które są dla nich okazją do ruchu i ekspresji.

 

➙ Dla kogo terapia SI?

 

Właściwe funkcjonowanie zmysłów to klucz do prawidłowego rozwoju każdego dziecka. Dlatego zarówno spontaniczna, jak i kierowana stymulacja sensoryczna wpływa pozytywnie na każdego malucha. Terapię SI polecamy dzieciom z zaburzeniami o podłożu neurologicznym, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z nieharmonijnym rozwojem sensorycznym i w wielu innych przypadkach.

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat terapii SI  ☛ TUTAJ

🔹 Dogoterapia 🔹

Kontakt z psem podczas dogoterapii wpływa pozytywnie na emocje dziecka. Pomaga niwelować napięcia i relaksuje, uczy empatii. Zabawa z psem jest również motywacją do szerzej zakrojonych działań terapeutycznych i leczniczych. Dogoterapia zawsze odbywa się pod przewodnictwem certyfikowanych prowadzących, wyłącznie w towarzystwie przeszkolonych psów. Zajęcia są w pełni bezpieczne i komfortowe dla uczestników.

Kto wyniesie korzyści z towarzystwa piesków?

Z pewnością każde dziecko doceni dobroczynny wpływ dogoterapii. Szczególnie polecana jest dzieciom z zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w sferze społecznej, w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. 

 

🔹 Warsztaty kulinarne 🔹

 

Co dają dziecku warsztaty kulinarne? Oprócz dobrej zabawy, która sama w sobie jest rozwijająca, przygotowywanie posiłków daje mnóstwo innych możliwości. To przede wszystkim stymulacja zmysłów, tak ważna dla funkcjonowania dziecka. Oprócz tego doskonalone są takie sfery jak motoryka mała, umiejętność wykonywania poleceń, skupienie uwagi i wiele innych. Bardzo ważne dla dziecka jest poczucie sprawczości. Radość dziecka, które może pokazać rodzicom samodzielnie przygotowane danie, jest bezcenna! 

 

Śląskie Centrum Rozwoju Dziecka serdecznie zaprasza dzieci na zajęcia w ramach Zimowych Turnusów Terapeutycznych!

 

Zapisy i szczegóły pod numerem telefonu: 32 720 60 27

Rejestracja online: kliknij

CZEKAMY NA WAS!