Trening umiejętności społecznych TUS

Zacięte milczenie w kontakcie z ludźmi, samotnie spędzane chwile na placu zabaw, niezrozumienie reakcji innych dzieci, a nawet strach przed nimi… Jeśli obserwujesz takie zachowanie u swojego dziecka, na pewno jest Ci trudno. To naturalne, że rodzic chce, żeby dziecko dobrze się bawiło, miało kolegów i przyjaciół, umiało cieszyć się ich towarzystwem. Kiedy jest inaczej, rodzi się pytanie – co robić? Jak nauczyć dziecko umiejętności, które u większości osób kształtują się w sposób naturalny? Z odpowiedzią przychodzi Trening Umiejętności Społecznych, prowadzony w Śląskim Centrum Rozwoju Dziecka. Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Twojemu dziecku!

Co to jest trening umiejętności społecznych

Trening Umiejętności Społecznych TUS jest również znany pod nazwą terapia umiejętności społecznych. Pierwszy z terminów jest jednak bardziej adekwatny, ponieważ TUS opiera się na wytrenowaniu umiejętności kluczowych dla funkcjonowania społecznego.

Trening umiejętności społecznych – praca w grupie

TUS jest metodą pracy, która opiera się na pracy w grupie, naturalnie generującej społeczne interakcje. Grupa stanowi najbardziej naturalny grunt dla pracy nad umiejętnościami społecznymi. Rozwijanie ich w kontakcie indywidualnym jest zdecydowanie mniej efektywne. Równocześnie liczebność grup w Treningu Umiejętności Społecznych jest niewielka, dzięki czemu prowadzący zajęcia może poświęcić każdemu z uczestników odpowiednią ilość czasu i uwagi.

Trening umiejętności społecznych – na czym polega ?

TUS polega na uczeniu się zachowań uznawanych za kluczowe dla funkcjonowania społecznego. Podczas poszczególnych zajęć grupa pracuje nad opanowaniem wybranej umiejętności. Po etapie wprowadzającym, podczas którego prowadzący omawia znaczenie konkretnej umiejętności i przebieg interakcji, uczestnicy odgrywają scenki. Trener podpowiada, jak należy się w danej sytuacji zachować, jakie zastosować zwroty, gesty, postawę ciała.

Co daje trening umiejętności społecznych ?

Po zakończeniu Treningu Umiejętności Społecznych uczestnicy powinni, w optymalnym dla siebie stopniu, opanować szereg umiejętności. Ponieważ każda grupa dysponuje mniejszym lub większym zasobem już opanowanych umiejętności społecznych, program TUS jest zawsze w sposób elastyczny dostosowywany do oczekiwań uczestników. Można jednak wyróżnić podstawowe zagadnienia, które pojawiają się w programie większości grup. Należą do nich między innymi:- odczytywanie własnych emocji i sposoby radzenia sobie z nimi,
– rozpoznawanie emocji innych osób i reagowanie na nie,
– umiejętności z zakresu komunikacji niewerbalnej, jak panowanie nad mimiką twarzy i mową ciała, rozpoznawanie sygnałów wysyłanych przez inne osoby, utrzymywanie kontaktu wzrokowego,
– umiejętność autoprezentacji, inicjowania rozmowy, podtrzymywania dialogu oraz jego kończenia, zawieranie znajomości,
– inicjowanie wspólnej zabawy i włączanie się do zabawy innych osób,
– współpraca z innymi, umiejętność pracy w parze lub w grupie,
– umiejętność reagowania na trudne sytuacje w grupie, na przykład na terenie szkoły, tj. zaczepianie przez inne dzieci, prowokacje, radzenie sobie w sytuacjach konfliktu i agresji.

Dla kogo trening umiejętności społecznych ?

Trening Umiejętności Społecznych jest doskonałym rozwiązaniem dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, borykających się z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym. Jest więc adresowany do osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z ADHD, z fobią społeczną, z zaburzonym rozwojem emocjonalnym i społecznym, a także do osób, które chcą doskonalić swoje kompetencje społeczne. Ze względu na tak szerokie grono odbiorców i zróżnicowanie ich potrzeb, w Śląskim Centrum Rozwoju Dziecka zawsze elastycznie dostosowujemy program treningu do oczekiwań grupy.