Terapia psychologiczna, psychoterapia

Jeśli borykasz się z problemami emocjonalnymi, psychicznymi lub też dylematami związanymi z trudną sytuacją życiową, pomyśl o psychoterapii. A może pomocy potrzebuje ktoś z Twoich bliskich? W Śląskim Centrum Rozwoju Dziecka zatrudniamy specjalistów psychoterapeutów o doskonałej renomie i bogatym doświadczeniu. Pracujemy z dorosłymi i dziećmi, dostosowując się do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Potrzebujesz pomocy? Czekamy na Ciebie!

Psychoterapia – co to jest?

Często można spotkać się z opinią, że sesja psychoterapeutyczna jest rozmową  pomiędzy terapeutą a pacjentem. Według osoby niebędącej specjalistą zadaniem psychoterapeuty jest więc jedynie wysłuchanie pacjenta, a następnie ewentualne udzielenie rad. Taki punkt widzenia nie jest oczywiście słuszny. Psychoterapia rzeczywiście jest rozmową i rzeczywiście najaktywniejszym jej uczestnikiem jest pacjent. Należy jednak zastanowić się nad powodami takiego modelu postępowania.

Psychoterapia – jak wygląda?

Podczas terapii pacjent mówi o swoich problemach, dzieli się emocjami i myślami. Ważne jest, aby zwerbalizował to, co mówiąc kolokwialnie – leży mu na sercu. Stanowi to pierwszy krok do zmierzenia się z problemem. Zadaniem psychoterapeuty jest więc wysłuchanie pacjenta oraz za pomocą umiejętnie dobranych pytań, doprowadzenie do jego otwarcia się przed nim. Istotne jest to, że psycholog nie udziela rad odnośnie do rozwiązania sytuacji problemowej, lecz kreuje sytuację, gdzie pacjent samodzielnie podejmuje decyzje. Podobnie jest z poszukiwaniem przyczyn reakcji emocjonalnych, myśli i zachowań. To sam pacjent, z dyskretną pomocą psychoterapeuty dociera do mechanizmów rządzących jego reakcjami na poziomie psychicznym i emocjonalnym.

Psychoterapia – jak często?

Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą ma zawsze charakter konsultacji. Ma ona na celu określenie problemu, przeanalizowanie sytuacji, ogólnie – przeprowadzenie wywiadu. Konsultacja skutkuje zwykle zaproponowaniem klientowi odpowiedniej formy terapii. Sesje terapeutyczne odbywają się zwykle co najmniej raz w tygodniu, trwają około godziny i mają najczęściej charakter indywidualny.

Psychoterapia  – nurty, metody i techniki

Terapie psychologiczne wypływają z różnorodnych nurtów, które opierają się na odrębnych założeniach. Każda z nich wytworzyła mnogość specyficznych metod i technik. Najpopularniejszymi nurtami psychoterapeutycznymi są:
-nurt poznawczo – behawioralny,
– nurt psychodynamiczny,
– nurt psychoanalityczny,
– nurt behawioralny,
– nurt humanistyczny,
– nurt systemowy.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Niezależnie od nurtu psychoterapii, w przypadku dzieci i młodzieży terapeuta często sięga po metody i techniki odpowiednie dla młodszych pacjentów. Zdarzają się co prawda dzieci, szczególnie starsze, które są w pełni świadome sensu i celu terapii. Jednak w przypadku dzieci młodszych  potrzebne są specjalistyczne metody pracy, wykorzystujące takie techniki jak  psychodrama, bajki i opowiadania terapeutyczne, rysowanie, zabawa samodzielna lub wspólna z terapeutą, tworzenie historyjek, opowiadań i wiele innych.

Psychoterapia – dla kogo?

Z konsultacji psychoterapeutycznej skorzystać może każda osoba, która czuje, że jest jej taka pomoc potrzebna. Z kolei o konieczności podjęcia samej psychoterapii zdecyduje ona w trakcie lub po konsultacji z terapeutą. Terapia psychologiczna jest wskazana dla osób:
– napotykających trudności i problemy, niosące za sobą duże obciążenie psychiczne i emocjonalne,
– z zaburzeniami emocjonalnymi, psychicznymi, rozwojowymi,
– z chorobami psychicznymi, takimi jak depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia,
– doświadczającymi trudności w różnych aspektach funkcjonowania, wynikających ze specyfiki spektrum autyzmu
– osoby z podejrzeniami wyżej wymienionych zaburzeń i chorób,
– szukające wsparcia pary małżeńskie.