Terapia integracji sensorycznej SI

Być może już od dawna wiesz, że użycie suszarki wywoła u Twojego dziecka skrajną rozpacz. Mieszkanie odkurzasz tylko wtedy gdy nie ma go w domu. Możliwe też, że staranne wypruwanie potwornie „gryzących” metek z jego ubrań stało się rutyną. A może problemem dla Twojego dziecka jest przełknięcie dżemu z kawałkami owoców? Zastanawiasz się, skąd te nietypowe preferencje Twojej pociechy? To mogą być zaburzenia integracji sensorycznej! Przyjdź, poproś o diagnozę, umów dziecko na konsultację. W Śląskim Centrum Rozwoju Dziecka oferujemy profesjonalną diagnostykę i terapię, prowadzoną przez specjalistów po kursach SI. Nasi terapeuci w przyjazny i empatyczny sposób zapraszają dzieci do terapeutycznych ćwiczeń, które stanowią dla nich świetną zabawę.

Teoria integracji sensorycznej

Twórczynią terapii integracji sensorycznej była psycholog Anna Jean Ayes. Według niej, bodźce pochodzące ze wszystkich zmysłów są integrowane przez wyspecjalizowane neurony. Zadaniem tychże neuronów jest rozpoznawanie, segregacja, interpretacja i łączenie bodźców z już posiadanymi doświadczeniami. Prawidłowa integracja sensoryczna wywołuje adekwatną odpowiedź adaptacyjną, czyli po prostu reakcję organizmu. Jeśli w procesie rozwoju systemu przetwarzania zmysłowego pojawiają się przeszkody, może dojść do zakłócenia integracji sensorycznej, a przez to do wywołania nieprawidłowej odpowiedzi adaptacyjnej. Taką sytuację określamy mianem zaburzeń integracji sensorycznej.

Terapia integracji sensorycznej w Polsce

Terapia integracji sensorycznej, jako wsparcie w przebiegu różnych zaburzeń, znana jest od wielu lat. Jej początków w Polsce należy szukać w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. Od tego czasu terapia SI cieszy się dużym uznaniem, zarówno wśród pracujących z dziećmi specjalistów, jak i wśród samych dzieci i ich rodziców.

Objawy zaburzeń integracji sensorycznej

Zaburzenia integracji sensorycznej mają oczywiście wpływ na funkcjonowanie dziecka, a potem dorosłego człowieka. Zależnie od specyfiki danego przypadku objawy zaburzeń SI bywają różnorodne. Wymienić można między innymi:
– opóźniony rozwój ruchowy w okresie niemowlęcym,
 – trudności z opanowaniem takich umiejętności jak sznurowanie butów, rysowanie, jazda na rowerze, posługiwanie się nożyczkami,
– niezgrabność ruchową,
– nadwrażliwość na niektóre dźwięki, dotyk, światło,
– zaburzenia rozwoju mowy,
– trudności z zapamiętaniem wieloetapowych poleceń,
– nadaktywność, nadpobudliwość.
Należy przy tym wziąć pod uwagę, że sporadyczne występowanie wymienionych objawów nie jest niepokojące. Dopiero ich regularne występowanie powinno skłonić rodzica do zasięgnięcia porady u specjalisty.

Dzieci z grupy ryzyka

Warto podkreślić, że istnieje grupa dzieci, którą należy z większą uwagą obserwować pod kątem wystąpienia zaburzeń integracji sensorycznej. Mowa tu między innymi o dzieciach z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,  z niepełnosprawnością intelektualną, zespołami genetycznymi, mózgowym porażeniem dziecięcym, z nadmiernym lub obniżonym napięciem mięśniowym.

Jak wyglądają zajęcia SI

Z punktu widzenia dziecka, podczas zajęć terapii SI, bierze ono udział w zabawie. W rzeczywistości jednak jest ono cały czas prowadzone przez terapeutę, w kierunku aktywności dostarczających mu najbardziej pożądanych bodźców. Takie „sterowanie” bodźcami sprawia, że stopniowo ulega poprawie integracja sensoryczna dziecka. Element kierowania aktywnością dziecka odróżnia zajęcia terapii SI od spontanicznej zabawy ruchowej. Istota problemu polega na tym, że dziecko o prawidłowo rozwijającym się systemie integracji sensorycznej nie potrzebuje przewodnika w podejmowanych aktywnościach ruchowych, zaś dzieci z zaburzoną integracją sensoryczną – tak.

Pomoce i sprzęt do integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej, wraz ze specjalistyczną wiedzą i specyficznymi technikami, wypracowała również szczegółowe wymagania odnośnie do sprzętu używanego w czasie zajęć. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w specjalnie do tego przeznaczonej sali, zaopatrzonej w takie sprzęty jak tunele, huśtawki, hamaki, trampoliny, równoważnie, podwieszane platformy i wiele innych.