Stosowana analiza zachowania
Terapia Behawioralna

Problemy z nawiązywaniem kontaktów i komunikacją, trudności w odnalezieniu się w grupie, niedostrzeganie norm społecznych, agresywne zachowania… Czy Ty również, jak wielu innych rodziców,  odnajdujesz te objawy u swojego dziecka? Jeśli szukasz pomocy, skontaktuj się z nami i zapytaj o stosowaną analizę zachowania lub - prościej –terapię behawioralną. W Śląskim Centrum Rozwoju Dziecka czeka na Was grono specjalistów, gotowych zapewnić profesjonalną, zindywidualizowaną terapię – „szytą na miarę” – jak głosi nasze motto.

Czym zajmuje się stosowana analiza zachowania ?

Analiza zachowania jest dziedziną naukową, której przedmiotem zainteresowania jest zachowanie i wpływające na nie zmienne środowiskowe. Stosowana analiza zachowania jest jej wyspecjalizowanym działem, który zajmuje się praktycznym wykorzystaniem praw rządzących zachowaniem człowieka. Jej głównym celem jest modyfikowanie zachowań istotnych dla funkcjonowania społecznego. Wykorzystuje ona przy tym wiedzę o podstawowych procesach uczenia się człowieka.

Stosowana analiza zachowania czy terapia
behawioralna ?

Stosowana analiza zachowania zwana jest również terapią behawioralną. Zasadność stosowania zamiennie obu terminów stanowi przedmiot sporów metodologicznych, jednak możemy przyjąć, że spór ten nie ma większego znaczenia dla uczestników terapii i ich rodzin.

Stosowana analiza zachowania a spektrum autyzmu ?

Terapia oparta na SAZ lub inaczej- terapia behawioralna, wykorzystuje fakt objawowego diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu. Znaczące dla diagnozy objawy zwane są deficytami i nadmiarami behawioralnymi. Deficyty behawioralne są umiejętnościami pożądanymi, które jednak nie są należycie wykształcone. Nadmiary behawioralne to zachowania niepożądane, nadmiernie nasilone, stanowiące przeszkodę w rozwoju i funkcjonowaniu społecznym.

Terapia behawioralna – dla kogo ?

Terapia behawioralna sprawdza się nie tylko w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Z powodzeniem stosuje się ją w:- różnego rodzaju zaburzeniach rozwojowych, emocjonalnych i społecznych,
– w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
– w pracy z dziećmi w szeroko pojętej normie intelektualnej i rozwojowej.

Wzmacnianie i wygaszanie

W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że terapia behawioralna buduje system pożądanych umiejętności poprzez wzmocnienia, z kolei zachowania niepożądane są stopniowo wygaszane. Najistotniejsze jest przy tym wykształcenie jak najszerszego repertuaru nowych umiejętności. Warto przy okazji od razu rozwiać ewentualne wątpliwości — dziecko w żaden sposób nie jest karane przez terapeutę za przejawy zachowań niepożądanych!

Terapia behawioralna w praktyce

Terapia behawioralna w rękach terapeuty jest zawsze modyfikowana pod kątem uczestnika. Jest to konieczny warunek jej powodzenia. Program terapeutyczny powinien zakładać cele zindywidualizowane i najistotniejsze dla danej osoby. Musi uwzględniać posiadane przez nią umiejętności, określać te, które należy wzmacniać i te, które należy wyciszyć. Bardzo istotne jest przy tym uwzględnienie takich obszarów, jak koncentracja uwagi, naśladownictwo, komunikowanie się, umiejętność zabawy oraz szeroko rozumianych umiejętności społecznych. Konieczne jest również opracowanie odpowiedniego systemu motywacji.