sms

Szanowni państwo. Informujemy o wprowadzeniu systemu powiadomień dla terapeutów o wizytach

Informacje o wizytach w kolejnym dniu będą do Państwa wysyłane każdego dnia w okolicach godz 20:00 chyba że w danym dniu nie macie Państwo umówionych wizyt wówczas sms nie będzie wysłany.

Sms zawierać będzie datę rozpoczęcia i zakończenia wszystkich wizyt oraz liczbę dzieci.

Informacje zawarte w sms są stanem z godziny jego wysłania. Jeśli w międzyczasie umówiona bądź odwołana byłaby jakaś wizyta będziemy Państwa informować na bieżąco.

Istnieje możliwość wyłączenia powiadomień – wówczas prosimy zgłosić to w sekretariacie.

Prosimy traktować system jako informacyjny – jeśli byłyby jakiekolwiek wątpliwości co do terminarza prosimy o ich potwierdzenie