O nas

Śląskie Centrum Rozwoju Dziecka to niepubliczna poradnia psychologiczno pedagogiczna, działająca pod nadzorem Katowickiego Kuratorium Oświaty. Placówka wpisana jest do rejestru niepublicznych placówek oświatowych miasta Katowice. Udzielamy wielospecjalistycznej pomocy diagnostycznej i terapeutycznej. Nasze działania skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz borykających się z problemem nieharmonijnego rozwoju. Niezależnie od podłoża problemów, oferujemy pomoc w osiąganiu kolejnych etapów rozwoju, pogłębianiu zainteresowań i doskonaleniu mocnych stron. Oferujemy również wsparcie w rozwiązywaniu różnego typu problemów – rozwojowych, emocjonalnych, czy rodzinnych.

Kto kieruje do poradni psychologiczno – pedagogicznej ?

Do poradni psychologiczno – pedagogicznej nie jest potrzebne skierowanie. Z jej usług może skorzystać każdy. Dodatkowo w przypadku poradni niepublicznej – takiej jak nasza – nie obowiązuje rejonizacja.

Nasz zespół – kim jesteśmy ?

Jesteśmy grupą specjalistów, którzy postawili sobie za cel niesienie pomocy dzieciom i ich najbliższym.  Razem postanowiliśmy stworzyć miejsce bezpieczne, przyjazne i otwarte. Takie, w którym dobrze będzie się pracowało zarówno nam, jak i naszym podopiecznym. My wiemy, że tylko takie warunki pozwalają na uzyskanie optymalnych efektów terapii.
Warto również wspomnieć, że jako specjaliści różnych dziedzin nieustannie szkolimy się i poszerzamy nasze kompetencje. Chcemy aby byli Państwo zadowoleni z efektów naszej pracy.

Terapia szyta na miarę

Nasz zespół wychodzi z założenia, że każda jednostka to osobowość o specyficznych tylko dla niej potrzebach oraz możliwościach. Dlatego konieczne jest dostosowanie terapii do indywidualnych wymogów konkretnego człowieka. Stąd nasze motto – terapia szyta na miarę.
Kierując się nim, dajemy również dziecku przestrzeń do samodzielnego działania i decydowania. Obserwujemy, wspieramy, mądrze naprowadzamy na właściwy tor.

W jaki sposób pracujemy ?

W naszej placówce, zależnie od potrzeby pracujemy w sposób indywidualny, bądź grupowy. Preferujemy przy tym kontakt osobisty, jednak w razie potrzeby oferujemy możliwość skorzystania z konsultacji online. Szczególnie polecamy je rodzicom, którzy napotykają trudności podczas procesu terapeutycznego dziecka i pilnie potrzebują porady specjalisty.

Współpraca z rodzicami

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudne bywa czasem rodzicielstwo i z jakimi problemami borykają się rodzice naszych podopiecznych. Również sama terapia dziecka wymaga nieraz dużego nakładu pracy, wzbudza wątpliwości i rodzi pytania. Bliscy dzieci znajdujących się pod naszą opieką, nigdy nie są pozostawienie sami sobie. Wiemy, jak istotna jest współpraca pomiędzy rodzicem i terapeutą, a także jak ważną rolę odgrywa samopoczucie opiekuna i jego przekonanie o słuszności podjętej terapii. Zawsze zachęcamy rodziców do dialogu.

Grupy wsparcia dla rodzixców

Śląskie Centrum Rozwoju Dziecka z założenia koncentruje swe działania na dziecku i jego wieloaspektowym funkcjonowaniu. Równocześnie zdajemy sobie sprawę, że rodzina  stanowi integralny element świata naszych podopiecznych. Samopoczucie najbliższych ma ogromny wpływ na funkcjonowanie dziecka oraz rodziny jako całości. Z tego powodu wychodzimy naprzeciw potrzebom rodziców, których zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach grup wsparcia oraz korzystania z profesjonalnej pomocy naszych specjalistów.