Metoda NDT-Bobath

U Twojego dziecka stwierdzono dysfunkcje neurologiczne, MPD lub zespół genetyczny? Poszukujesz rehabilitacji dla dziecka z zaburzonym napięciem mięśniowym? Jedną z najpopularniejszych, cieszącą się ogromnym uznaniem terapią jest metoda NDT-Bobath, stosowana przez rehabilitantów na całym świecie. Znajduje się ona również w ofercie Śląskiego Centrum Rozwoju Dziecka, gdzie stosują ją wykwalifikowani i doświadczeni fizjoterapeuci.

NDT-Bobath – historia

Prekursorami metody NDT-Bobath byli Berta i Karl Bobath. Już w latach czterdziestych XX wieku rozpoczęli oni pracę teoretyczną, opierając się na  ówczesnej wiedzy z zakresu neurofizjologii i rozwoju ruchowego dzieci. Wkrótce teoria została wzbogacona praktyką, a metoda z biegiem lat podlegała ciągłej ewolucji. Znaczący wkład w jej rozwój wniosły Elsbeth Koeng oraz Mary Quinton, które kontynuując pracę Bobathów, wzbogaciły ją i zmodyfikowały, nadając jej również nową nazwę -leczenie neurorozwojowe  (Neurodevelopmental Treatment – NDT). Od tamtej pory metoda NDT-Bobath stosowana jest z powodzeniem na całym świecie, a w Polsce – od końca lat osiemdziesiątych.

Na czym polega metoda NDT-Bobath

Główny cel metody NDT-Bobath jest jasno określony. Jest nim wsparcie dziecka w wieloaspektowym rozwoju, aż do osiągnięcia maksymalnej dla niego niezależności i rozwinięciu pełni jego możliwości. Metoda ta oparta jest na założeniu, że rozwój dziecka z dysfunkcją układu nerwowego przebiega inaczej od typowego rozwoju dziecka. Wyodrębniono przy tym cechy zaburzonego rozwoju, wskazując takie aspekty jak:
– zaburzone odczuwanie własnego ciała i wynikające z tego nieprawidłowe ruchy,
– nieprawidłowe reakcje równowagi i prostowania,
– wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe.

NDT-Bobath – obszary działania

Terapia NDT-Bobath jest odpowiedzią na wymienione cechy zaburzonego rozwoju, stąd opiera się głównie na następujących działaniach:
– pracy z napięciem mięśniowym, a więc zależnie od potrzeby obniżaniem go lub podwyższaniem,
– ograniczaniu ruchów nieprawidłowych i kształtowaniu oraz utrwalaniu
ruchów prawidłowych, z naciskiem na wykorzystywanie ich w codziennej aktywności.

NDT-Bobath dla kogo ?

Metodą NDT-Bobath można pracować w różnych grupach wiekowych, od noworodków poczynając, na starszych dzieciach kończąc. Należy jednak stwierdzić, że metoda ta jest najbardziej efektywna, jeśli wdroży się ją w pierwszych latach, a nawet miesiącach życia. Przeznaczona jest do pracy z dziećmi z dysfunkcjami i schorzeniami neurologicznymi, z opóźnieniami ruchowymi, z zaburzeniami wynikającymi z zespołów genetycznych. Warto zauważyć, że wskazówki dotyczące opieki nad dzieckiem, można z powodzeniem stosować profilaktycznie u dzieci z typowym rozwojem ruchowym.

NDT-Bobath w domu

Rodzice dziecka niemal zawsze otrzymują od terapeuty zestaw ćwiczeń do wykonania w domu, gdyż regularność ich stosowania warunkuje dobre efekty terapii. Kluczowym elementem jest stosowanie odpowiednich technik w codziennej opiece i pielęgnacji dziecka. Ogromne znaczenie ma na przykład sposób podnoszenia dziecka z pozycji leżącej, czy technika jego noszenia.

NDT-Bobath – indywidualne podejście

Fizjoterapeuci pracujący w Śląskim Centrum Rozwoju Dziecka przywiązują dużą wagę do czytelnego i jasnego przekazu zaleceń. Ćwiczenia, które należy wykonywać w domu, dostosowane są do możliwości rodziców i nie wymagają od nich fachowej wiedzy fizjoterapeutycznej. Sama sesje terapeutyczne są zawsze modyfikowane pod kątem aktualnych emocji i zachowania dziecka. Pracujący w naszym Centrum fizjoterapeuci są wierni zasadzie, która mówi, że podczas ćwiczeń dziecko powinno być w dobrym nastroju, mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa i w żadnym wypadku nie powinno płakać.