Metoda Krakowska

Każdy rodzic dziecka rozwijającego się w sposób nietypowy, w którymś momencie zadaje sobie pytanie – jaka terapia będzie dla mojego dziecka najlepsza? Odpowiedź na nie zależy od tak wielu czynników, że wręcz nie ma prawa być jednoznaczna. Jeśli jednak stwierdzisz, że najważniejsza dla Twojego dziecka jest umiejętność porozumiewania się z otoczeniem – skontaktuj się z naszym Centrum i zapytaj o Metodę Krakowską. Być może to właśnie ona stanowi odpowiedź na potrzeby Twojego dziecka. Nasi specjaliści z pewnością pomogą Ci dobrać odpowiednią terapię.

Metoda Krakowska – co to ?

Metoda Krakowska, której twórczynią jest profesor Jagoda Cieszyńska, opiera się na jednej, podstawowej tezie. Zakłada ona, że zdolność do tworzenia się nowych synaps nigdy nie zanika, a uzależniona jest od doświadczeń będących udziałem człowieka. Metoda ta jest terapią neurobiologiczną,  stymulującą wszystkie funkcje poznawcze, a jej głównym celem jest budowanie systemu językowego.

Metoda Krakowska – niezbędne elementy

Praca Metodą Krakowską zakłada uwzględnienie kilkunastu niezbędnych elementów, z których najistotniejszymi są wczesna nauka czytania i budowanie systemu językowego. Wynika to z założenia, że możliwość komunikacji jest podstawą do podejmowania innych aktywności w procesie terapeutycznym. Poszczególne elementy terapii uwzględniają sekwencję rozwojową i są zindywidualizowane pod kątem możliwości i potrzeb dziecka.

Metoda Krakowska – czytanie

W ramach terapii Metodą Krakowską kluczowy jej element, tj. nauka czytania, odbywa się poprzez autorską metodę, zwaną Symultaniczno – Sekwencyjną Nauką Czytania. Ten sposób nauki odnosi się do wiedzy na temat funkcjonowania mózgu. Uwzględnia więc zarówno mechanizmy, za które odpowiedzialna jest prawa półkula, a więc symultaniczne (całościowe), jak i mechanizmy lewopółkulowe, czyli sekwencyjne (linearne). Podczas nauki czytania wyróżnia się trzy etapy, odpowiadające naturalnym etapom budowania systemu językowego. Są nimi kolejno – powtarzanie, rozumienie i nazywanie samogłosek i sylab przez dziecko. Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania polecana jest wszystkim dzieciom jako najbardziej naturalna metoda nauki czytania.

Metoda Krakowska – dla kogo ?

Praca Metodą Krakowską polecana jest szczególnie dzieciom z:
– zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
– zespołami genetycznymi,
– alalią i afazją dziecięcą,
– zaburzonym rozwojem mowy,
– niedosłuchem,
– ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zwłaszcza dysleksją.