Arteterapia

Sztuka wizualizuje to, czego nie jesteśmy w stanie wyrazić słowami. Wiedzą to rodzice małych dzieci, które doskonale potrafią przelewać emocje na papier. Dziecięce rysunki to skarbnica informacji o nich samych. Sztuka jednak nie tylko potrafi wyrazić problem, pomaga również w uporaniu się z nim. Jeśli chcesz doświadczyć leczniczego działania sztuki na własnej skórze, zapraszamy do Śląskiego Centrum Rozwoju Dziecka. Arteterapia - terapia przez sztukę – może pomóc właśnie Tobie.

Arteterapia – co to jest?

Arteterapia jest rodzajem terapii wykorzystującej w swych działaniach różnorodne dziedziny sztuki. Jej podstawowym celem jest poprawa funkcjonowania człowieka w aspektach emocjonalnym, psychicznym i fizycznym. Niepodważalnym atutem arteterapii jest fakt, że może być stosowana w praktycznie każdej grupie wiekowej i w odniesieniu do szerokiego spektrum problemów.

Jak działa arteterapia

Oddziaływanie terapeutyczne sztuki opiera się na dwóch mechanizmach – percepcji oraz ekspresji. Poprzez percepcję rozumiemy odbiór i przeżywanie sztuki, natomiast ekspresją nazywamy aktywność twórczą. Oba te procesy są pomocne w  introspekcji, ujęciu problemu w sposób metaforyczny, zobrazowaniu konfliktu. Arteterapia sięga w swych działaniach do różnych form sztuki, dlatego wyodrębniono poszczególne jej działy, takie jak muzykoterapia, teatroterapia, choreoterapia, sztuki wizualne oraz biblioterapia.

Dla kogo arteterapia ?

Arteterapia jest pomocna w rozwiązywaniu problemów i konfliktów, relaksuje, niweluje stres, działa dowartościowująco, łagodzi zachowania agresywne. Jej spektrum działania jest oczywiście o wiele szersze i obejmuje wiele zagadnień  o różnorodnym podłożu.
Artetrapia stanowi wsparcie między innymi dla osób:
–  z zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi i rozwojowymi,
– z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
– dla wszystkich dzieci jako pomoc w sytuacjach trudnych,  a także profilaktycznie jako stymulacja szeroko pojętego rozwoju,
– z chorobami psychicznymi,
– ze stresem pourazowym,
– z chorobami neurologicznymi i neurodegeneracyjnymi,
– z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną,
– z zespołami genetycznymi.